logo

NACHI Bearing


Brand Model Size
NACHI 239/1000EK 1000x1320x236
NACHI 239/1060E 1060x1400x250
NACHI 239/1060EK 1060x1400x250
NACHI 239/500E 500x670x128
NACHI 239/500EK 500x670x128
NACHI 239/530E 530x710x136
NACHI 239/530EK 530x710x136
NACHI 239/560E 560x750x140
NACHI 239/560EK 560x750x140
NACHI 239/600E 600x800x150
NACHI 239/600EK 600x800x150
NACHI 239/630E 630x850x165
NACHI 239/630EK 630x850x165
NACHI 239/670E 670x900x170
NACHI 239/670EK 670x900x170
NACHI 239/710E 710x950x180
NACHI 239/710EK 710x950x180
NACHI 239/750E 750x1000x185
NACHI 239/750EK 750x1000x185
NACHI 239/800E 800x1060x195
NACHI 239/800EK 800x1060x195
NACHI 239/850E 850x1120x200
NACHI 239/850EK 850x1120x200
NACHI 239/900E 900x1180x206
NACHI 239/900EK 900x1180x206
NACHI 239/950E 950x1250x224
NACHI 239/950EK 950x1250x224
NACHI 23920E 100x140x30
NACHI 23920EK 100x140x30
NACHI 23926E 130x180x37
NACHI 23926EK 130x180x37
NACHI 23928AX 140x190x37
NACHI 23928AXK 140x190x37
NACHI 23930AX 150x210x45
NACHI 23930AXK 150x210x45
NACHI 23932AX 160x220x45
NACHI 23932AXK 160x220x45
NACHI 23934AX 170x230x45
NACHI 23934AXK 170x230x45
NACHI 23936AX 180x250x52
NACHI 23936AXK 180x250x52
NACHI 23938AX 190x260x52
NACHI 23938AXK 190x260x52
NACHI 23940AX 200x280x60
NACHI 23940AXK 200x280x60
NACHI 23944E 220x300x60
NACHI 23944EK 220x300x60
NACHI 23948E 240x320x60
NACHI 23948EK 240x320x60
NACHI 23952E 260x360x75
NACHI 23952EK 260x360x75
NACHI 23956E 280x380x75
NACHI 23956EK 280x380x75
NACHI 23960E 300x420x90
NACHI 23960EK 300x420x90
NACHI 23964E 320x440x90
NACHI 23964EK 320x440x90
NACHI 23968E 340x460x90
NACHI 23968EK 340x460x90
NACHI 23972E 360x480x90
NACHI 23972EK 360x480x90
NACHI 23976E 380x520x106
NACHI 23976EK 380x520x106
NACHI 23980E 400x540x106
NACHI 23980EK 400x540x106
NACHI 23984E 420x560x106
NACHI 23984EK 420x560x106
NACHI 23988E 440x600x118
NACHI 23988EK 440x600x118
NACHI 23992E 460x620x118
NACHI 23992EK 460x620x118
NACHI 23996E 480x650x128
NACHI 23996EK 480x650x128
NACHI 23BC05S3N2/C3 23x52x13
NACHI 23BC05S4 23x56x15
NACHI 240/500E 500x720x218
NACHI 240/500EK30 500x720x218
NACHI 240/530E 530x780x250
NACHI 240/530EK30 530x780x250
NACHI 240/560E 560x820x258
NACHI 240/560EK30 560x820x258
NACHI 240/600E 600x870x272
NACHI 240/600EK30 600x870x272
NACHI 240/670E 670x980x308
NACHI 240/670EK30 670x980x308
NACHI 240/800E 800x1150x345
NACHI 240/800EK30 800x1150x345
NACHI 24024AX 120x180x60
NACHI 24024AXK30 120x180x60
NACHI 24024EX1 120x180x60
NACHI 24024EX1K30 120x180x60
NACHI 24026AX 130x200x69
NACHI 24026AXK30 130x200x69
NACHI 24026EX1 130x200x69
NACHI 24026EX1K30 130x200x69
NACHI 24028AX 140x210x69
NACHI 24028AXK30 140x210x69
NACHI 24028EX1 140x210x69
NACHI 24028EX1K30 140x210x69